Heb perfect overzicht over het e-mailverkeer binnen het bedrijf met document management systeem.

Elk bedrijf heeft er vroeg of laat en vaak ook meermaals mee te maken dat er e-mails verloren gaan of uit het oog verloren geraken. Een medewerker is misschien vergeten een e-mail centraal op te slaan waardoor dus de andere medewerkers binnen het bedrijf geen toegang hebben tot die e-mail of er zelfs geen weet van hebben van deze e-mail. Om zo een ┬┤grijs┬┤ documentencircuit te vermijden kan het dus een goed idee om te inversteren in een document management systeem waarbij e-mails automatisch in een centraal systeem opgeslaan kunnen worden alsook de bijlagen die hierin verborgen zitten. Bij verscheidene projecten is het immers van het allergrootste belang dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de laatste informatie over dat betreffende project.

Vermijd grijs documentencircuit

Het grote gevaar met dat iedereen aan zijn eigen computer werkt is immers dat alle documenten die tot een dossier behoren of van een project zijn overal verspreid staan op verschillende computers en zowat elke medewerker wel een deeltje van het geheel bij zich heeft. Dergelijke manie van werken schept enorm veel onduidelijkheid en verwarring binnen een bedrijf en kost handenvol geld aan verloren tijd die in het proberen te verkrijgen van orde en structuur wordt gestoken alsook het grote risico dat hier aan verbonden is dat bepaalde dossiers bijvoorbeeld onvolldig zouden kunnen zijn of projecten niet voor de volle honderd procent goed geleid kunnen worden.